ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних
зборів засновників
Протокол № 2
Від 3 грудня 2014 р.

            ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЧЛЕНІВ УАЗА

Зоопарки можуть завоювати позитивний імідж та забезпечити можливість свого подальшого існування лише у випадку, якщо постійно демонструватимуть повне розуміння та повагу до прав тварин, що знаходяться в них на утриманні. Визнання зоопарком «Всесвітньої природоохоронної стратегії зоопарків» є необхідною і обов’язковою умовою його участі в Українській асоціації зоопарків та акваріумів (УАЗА). Забезпечення повноцінного догляду за тваринами зоопарку, враховуючи їх природні потреби, повинно бути основним обов’язком членів асоціації.

1.Члени асоціації зобов’язуються:

    - підтримувати діяльність по збереженню видів . Вся діяльність, що відбувається по відношенню до конкретної тварини повинна здійснюватися з позиції найвищої мети визначеної концепцією збереження видів і біологічного різноманіття.
   -  в жодному випадку не допускати, щоб комерційні інтереси переважали над питаннями  розведення тварин з метою збереження видів.
   -  всіляко розповсюджувати тему необхідності охорони живої природи, підтримання біорізноманіття і забезпечення благополуччя тварин.
   -  максимально сприяти природоохоронному товариству в діяльності направленій на збереження біорізноманіття.
   -  спільно з державними та громадськими організаціями  здійснювати роботу по вдосконаленню вимог до утримання тварин та їх виконанню.
   - стимулювати наукові дослідження в сфері збереження видів, утримання тварин, ветеринарії, зоопаркової архітектури, дизайну експозицій і сприяти розповсюдженню накопичених знань.
  - обмінюватися професійним досвідом і спеціальною інформацією з іншими членами асоціації.
  - сприяти проведенню масово-освітніх природоохоронних
заходів та програм.

2.Всі члени УАЗА повинні здійснювати свою діяльність у відповідності з місцевими, регіональними та міжнародними законодавчими актами намагаючись досягнути якнайвищого рівня  роботи в сфері:

2.1Благополуччя тварин

Всі члени асоціації повинні керуватися в своїй діяльності найвищими вимогами по відношенню до утримання тварин в зоопарку і сприяти іншим зоопаркам в досягненні аналогічних цілей .  Найбільш оптимальним методом для цього є організація  навчальних курсів та семінарів.

2.2 Придбання тварин

Члени асоціації повинні робити все можливе для того, щоб придбані ними тварини були народжені в неволі, але прийнятними варіантами може бути і отримання конфіскованих та врятованих від загибелі тварин. Оптимальним засобом придбання тварин являються безпосередні контакти між зоопарками. Потрібно враховувати, що існують законні підстави, які визначають необхідність отримання тварин з природи з метою використання їх в програмах збереження видів, фундаментальних біологічних дослідженнях або освітніх проектах. В таких випадках вилучення тварин з природи та отримання їх зоопарками повинно відбуватись в рамках існуючих національних та міжнародних законодавств; крім того, такі дії не повинні здійснювати негативного впливу на природні популяції відповідних видів.

2.3 Передачі тварин

Члени асоціації повинні бути впевнені в тому, що організації, яким передаються тварини, мають в своєму розпорядженні як всі необхідні для їх утримання умови, так і кваліфікований персонал, що може забезпечити догляд за тваринами у відповідності з повним набором вимог, що висуваються до зоопарків – членів УАЗА. Зоопарку, що отримує тварин, повинна бути представлена вичерпна інформація про фізичний, генетичний та репродуктивний статус особин, що передаються, а також про особливості поведінки, які можуть бути важливими для утримання тварин та управлінням популяції виду в неволі. Транспортування тварин повинне здійснюватись у відповідності до прийнятих міжнародних норм. При необхідності тварина може транспортуватись в супроводі кваліфікованого персоналу; потрібно своєчасно надати зоопарку-отримувачу всю інформацію, необхідну для швидкої адаптації тварин до нових умов.

Члени асоціації не мають права:

      -    передавати тварин фізичним особам або організаціям, що не пред’явили докази, які могли б свідчити про наявність необхідних для утримання та розмноження виду умов або професійного досвіду – дана умова стосується, головним чином, великих хижаків (пуми та крупніші ссавці);
     -    продавати або на інших умовах передавати тварин з метою розмноження приватним особам або організаціям, залучення яких до розмноження відповідних видів вважається небажаним.

 

2.4 Контрацепція

Контрацепція може застосовуватись з метою обмеження розмноження при проведенні програм управління популяціями, що утримуються в неволі. Для прийняття остаточного рішення про доцільність використання методів хірургічної чи хімічної контрацепції необхідно оцінити можливі побічні ефекти їх використання та негативні наслідки стосовно поведінки конкретної тварини.

2.5. Евтаназія

Якщо після аналізу всіх можливих варіантів, спеціалісти приходять до висновку про необхідність здійснення  евтаназії, повинні використовуватись такі методи її проведення, що забезпечать швидке та безболісне настання смерті. Можливості здійснення евтаназії можуть бути обмежені при наявності особливих положень в законодавствах відповідних країн, але евтаназію потрібно розглядати як кращий варіант, якщо альтернативою є утримання тварин в неприйнятних умовах. При необхідності, потрібно провести розтин та зібрати біологічні зразки для зберігання їх в банку генетичних ресурсів для використання в науково-дослідній роботі.

2.6. Каліцтва

Нанесення каліцтв з косметичною чи естетичною метою є абсолютно неприйнятним. Підрізання крил птахам – з метою їх утримання в неволі або для освітніх програм – може виконуватись лише тоді, коли відсутні будь-які інші шляхи обмеження можливостей для їх пересування. Мічення тварин для їх ідентифікації повинне здійснюватись під контролем досвідчених спеціалістів з застосуванням методів, що максимально полегшують можливі страждання тварин.

2.7. Випуск в природу

Здійсненню будь-якої програми випуску в природу повинне передувати ретельне ветеринарне обстеження тварин, спрямоване на оцінку їх придатності для випуску. Необхідно підготувати повну програму моніторингу популяції після випуску та притримуватись її на всіх стадіях відповідного періоду програми. Будь-яка програма випуску тварин в природу повинна проводитись у відповідності до Інструкції по реінтродукції, розробленій групою спеціалістів з реінтродукції Комісії по виживанню видів міжнародного союзу охорони природи (IUCN/SSC).

3.8. Смерть тварин в зоопарках

Якщо немає важливих обставин, що перешкоджають проведенню розтину, потрібно проводити розтин кожної тварини, що загинула під час утримання в неволі або під час здійснення програми випуску в природу. Результати розтину та причина смерті (у випадку, коли вона може бути встановлена) повинні бути зареєстровані або занесені в базу даних про тварин.