Новини

Створено: П'ятниця, 29 грудня 2017, 14:54

Ролі і значення зоопарків

В багатьох країнах історичні і соціальні традиції зумовили формування зневажливого ставлення до зоопарків, які до цих пір нерідко асоціюються з образом звіринців, які слугують для розважання публіки.

Особливо часто ворожість до зоопарків проявляється все більше у борців за права і благополуччя тварин, причому учасники цього руху займають, головним чином, інтереси окремих особин, а не проблеми збереження видів чи екосистем [4].  

У тій чи іншій формі зоологічні парки існують вже не одну тисячу років. Наприклад, у Китаї зоопарки існували вже 3 тисячі років тому, а в Давньому Єгипті жерці при храмах вирощували левів і павіанів. Ще 50 років тому багато зоопарків були рядами простих залізних кліток, в яких тримали тварин. Люди приходили відпочити, подивитися на звірів і мало цікавилися походженням, їхніми природними звичками. Основною концепцією цих закладів тоді було збереження та демонстрація колекцій незвичайних і різноманітних істот, різноманітність яких визначалась лише фантазією і можливостями працівників. Зараз роль зоопарків значно важливіша і завдяки новим поглядам, тепер зоопарки мають інші правила й умови. У сучасному світі, де природні ресурси вичерпуються із надзвичайною швидкістю і з лиця землі щодня назавжди зникають чимало видів тварин, зоопарки повинні зосередити свої зусилля на природоохоронному вихованні людей і збереженні окремих видів, особливо тих, яким у дикому стані загрожує вимирання [2].

Багато людей вважають, що зоопарки - це в'язниці для тварин, тому їх необхідно закрити. Інші, навпаки, стверджують, що збереження зоопарків - єдиний спосіб порятунку видів, що зникають. Представники природоохоронних організацій часто звинувачують зоопарки в тому, що в них тварини утримуються в маленьких клітках і живуть у неприродних умовах. Але у наші дні зоопарки прагнуть створити необхідні умови для життя тварин [3]. Одна з важливих місій зоопарків - це роз'яснення суспільству основних методів збереження як природи в цілому, так і окремих видів тварин. Великі плакати збуджують у людей цікавість до проблем розведення або охорони тих чи інших видів тварин. Учені вважають зоопарки ідеальним місцем для дослідження поведінки тварин. Завдяки постійному контакту людини й тварини, суспільству легко зрозуміти проблеми, з якими зустрічаються їх менші брати тварин [5] .

Зоологічні парки, як відомо, є культурно-просвітницькими закладами, які створені з метою утримання, демонстрація і розведення, як правило, диких тварин. В них проводиться науково-дослідницька робота у сфері анатомії, фізіології, етології та щодо збереження генетичного фонду малочисельних і зникаючих видів тварин. Зоопарки створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення їх у неволі. При появі в зоопарку нової тварини, там неминуче збільшується приплив відвідувачів, що зумовлено потребою спілкування з іншими формами життя. Важливим завданням для зоопарків стає охорона диких тварин. Унікальним вкладом зоопарків в охорону природи слід вважати зацікавлення до неї, яке вони пробуджують у відвідувачів. Програми освіти і збереження тварин, які проводять зоопарки, можуть стати основою виховання в людей відповідального ставлення до дикої фауни і її природних місць життя, тобто розвитку природоохоронної етики. Більшого значення набуває розмноження у них диких видів і наукові дослідження, тому що інколи лише за допомогою таких заходів можливо зберегти чи відтворити окремі зникаючі види фауни. Світовий досвід зоопарків у цьому напрямі діяльності постійно зростає, їх вклад в охорону тварин може принести більш стійкі результати, якщо вони навчать людей по справжньому цікавитися середовищем свого життя та видами, які його населяють, і задумуватись про їхнє майбутнє [1].

Необхідність зоопарків як науково-дослідних установ очевидна, для спостереження за діяльністю зоопарків створені різні природоохоронні організації: WAZA (Всесвітня асоціація зоопарків і акваріумів), EAZA, EARAZA і ін.

WAZA, або Всесвітня асоціація зоопарків і акваріумів (http://www.waza.org), являє собою організацію, що об'єднує теоретичні та практичні принципи діяльності більш ніж 1000 зоопарків і акваріумів світу, в які щорічно приходять понад 600 мільйонів відвідувачів, і розробляє систему стандартних вимог, виконання яких повинно забезпечити успішне здійснення проектів збереження видів. «Світ, в якому усі зоопарки та акваріуми максимізують збереження біорізноманіття» -  саме це твердження виражає бажання WAZA досягти потенціалу усіх зоопарків та акваріумів у всьому світі, щоб зробити реальні зміни для тварин, видів, збереження середовища існування та стійкості. [5].

У 1988 році була заснована EAZA - Європейська Асоціація зоопарків і акваріумів (https://www.eaza.net/), виконавчий офіс знаходиться в Амстердамі. Мета освіти - створення норм і правил існування зоопарків, розробка стратегії та координування їх освітньої та природоохоронної діяльності. Зоопарки та акваріуми, що входять до її складу, досягають і підтримують найвищі стандарти догляду та вирощування для видів, які вони зберігають, EAZA надає європейським громадянам можливість вивчати та сприяти глобальним цілям збереження біорізноманіття. Передбачається, що більше 140 мільйонів людей відвідують зоопарки (членів EAZA) щороку, це приблизно кожний п’ятий громадянин Європи. [6].

У 1994 році була створена подібна організація в Росії EARAZA - Євроазіатський Регіональна Асоціація зоопарків і акваріумів (http://earaza.ru/). Основною метою і завданнями Асоціації є: встановлення тісних між зоопарківських зав’язків; підвищення професійного рівня співробітників установ-членів ЕАРАЗА шляхом організації нарад, конференцій, семінарів з найважливіших проблем зоопарківських справи; розробка і здійснення членами Асоціації спільних програм розведення тварин рідкісних видів, створення штучних популяцій та реінтродукції в природу та багато іншого. На даний момент в EARAZA є 84 організацій. У той же час, і сама Асоціація стала членом Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів (WAZA) [7].

Також така організація існує в Україні – UAZA, Українська Асоціація зоопарків і акваріумів (http://uaza.com.ua/ua/). Українська асоціація зоопарків та акваріумів (UАZА), це міжнародна некомерційна організація, що поєднує зоопарки, акваріуми, інші аналогічні організації, а також підприємства, що підтримують діяльність зоопарків і акваріумів в Україні. Метою Асоціації є координація зусиль й розвиток системи міжзоопарківських зв'язків у справі збереження й розведення диких тварин: ссавців, птахів, риб, плазунів, безхребетних, інших представників фауни. На сьогоднішній день, членами  UАZА є 12 зоопарків з різних куточків України.

Окремі зоопарки та акваріуми, що входять до складу природоохоронних організацій, а також зоопарківських співтовариство в цілому, мають у своєму розпорядженні чудовими можливостями для того, щоб продемонструвати глобальні аспекти проблеми збереження природи [4].

Крім виховного значення, зоопарки, як і музеї, виконують роль підвищення біологічної обізнаності населення. Вони складають єдине ціле, доповнюють один одного, взаємозалежні і разом повно розкривають уяву про тваринний світ. Зоологічні парки мають великий видовий склад, в тому числі і рідкісних екзотичних видів, на придбання яких витрачаються величезні кошти. Звичайно ж із загибеллю чи зникненням тварин вони зникають безслідно і разом з цим зникають величезні наукові і матеріальні цінності. Створилась крайня необхідність в організації токсодермічної майстерні при кожному зоопарку. Головним завданням слід вважати створення зоопаркових музеїв, які будуть не тільки науковою історією кожного зоопарку, але й науково-пропагандистською експозицією, що доповнює і розширяє значення живої колекції. Зоопарки є оригінальними науковими лабораторіями з широким діапазоном можливостей біологічних досліджень, теоретичних розробок і виробничих рішень. Достатньо вказати на роботи з акліматизації і гібридизації тварин, розведення та біотехнологій, зоопсихології і доместикації, мисливства, рибництва і декоративного тваринництва. Зоопарки забезпечують збереження і відновлення зникаючих тварин, створення нових наукових напрямків. Наприклад успіхи в акліматизації ондатри, розселенні плямистого оленя, єнотоподібної собаки, розведенні нутрії, шиншили, збереженні зубра, страусів і багатьох інших рідкісних видів тварин не залишились без участі зоопарків [6].

Нині існують регіональні програми збереження для більш як 300 видів, що знаходяться під загрозою зникнення. За прогнозами Всесвітньої Природоохоронної стратегії Зоопарків, співтовариство зоологічних парків може утримувати здорові популяції більше тисячі рідкісних і зникаючих видів тварин. Свідченням величезного природоохоронного потенціалу зоопарків є їх активна участь у програмах реінтродукції і відновлення популяцій рідкісних видів, які були застосовані для більш як 120 видів тварин [5].

На зоопарках XXI століття лежить величезна відповідальність як за тварин, якими вони опікуються, так і за біорізноманіття, збереження якого вони повинні всіляко сприяти. «Якщо зоопарки та акваріуми не хочуть втратити поваги і симпатій сучасного суспільства, їм необхідно піддавати критичному аналізу всю роботу, яку вони роблять для виконання взятих на себе зобов'язань. Вони повинні приділяти постійну увагу оцінці своїх етичних і моральних принципів. Зоопарки і акваріуми повинні задовольняти поведінкові і фізіологічні потреби тварин, що утримуються в їхніх колекціях, і створювати умови для повноцінного використання тварин зоопарків в цілях збереження зникаючих видів, резервом для відновлення природних популяцій та інше. Кожній країні, кожному регіону, кожному місту необхідно мати зоологічні парки з метою збереження біологічного різноманіття Землі в кожному її куточку [1].

Матеріали підготувала Олександра Оскирко, координатор UAZA

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список використаних джерел

  1. Скуратова Л. С. Роль зоопарков в сохранении биологического разнообразия Земли. Вестник АлтГТУ  им. И.И. Ползунова , 2010 -  №1-2 – С. 146-148.
  2. Стегней Ж. Г., Ковзусь М. Є.. Роль зоологічних парків у збереженні рідкісних та зникаючих видів тварин. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2010- Т. 12 - № 2(44) - С. 287-290.
  3. Вестник информационного центра ЕАРАЗА (ZIC EARAZA). Справочные материалы по нормативно-правовому обеспечению деятельности  зоопарков и питомников (часть I). – М. : Вестник информационного центра  ЕАРАЗА (ZIC EARAZA), 2005. – 274 с.
  4. WAZA (2005): Building a Future for Wildlife - The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy. WAZA executive office, Berne, Switzerland, 2005.
  5. World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://www.waza.org .
  6. European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) [Електронний ресурс] / Режим доступа: https://www.eaza.net/ .
  7. Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (EARAZA) [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://earaza.ru/ .
  8. Українська Асоціація зоопарків і акваріумів (UAZA) [Електронний ресурс] / Режим доступа: http://uaza.com.ua/ua/ .